Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

СЕГУРИС ПРО СК

протиоконазол + изопиразим

150 г/л + 125 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СЕГУРИС ПРО СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1580/ 08.07.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.07.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента Кроп Протекшън, Швейцария
 • Формулация: супсензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Брашнеста мана, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Листни петна, Петносване на плевелите, Фузариоза - 100 мл/дка
  Ечемик - Брашнеста мана, Мрежести петна, Листен пригор, Рамулариоза, Кафява (листна) ръжда - 100 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Сегурис Про 08.07.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com