Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

СОЙЛГАРД 1.5 ГР

тефлутрин

15 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СОЙЛГАРД 1.5 ГР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1582/ 08.07.2020г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.12.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Кропкем Лтд, Индия
 • Формулация: гранули (ГР)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид с несистемно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Телени червеи, Западен коренов царевичен червей - 1,22 кг/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Сойлгард 1,5 ГР 08.07.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com