Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФЕРОМОНИ

Феромонови уловки – инсектицидни капани (под формата на лепливи уловки или диспенсери) привличащи вредителите с отделяне на феромони

ГИНКО РИНГ ВП

додекан-1-ол + (Е,Е)-8,10-додекадиен-1-ол (кодлемон) + третрадекан-1-ол

0,66 г/ диспенсер + 1,27 г/диспенсер + 0,155 г/ диспенсер
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГИНКО РИНГ ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1579/ 08.07.2020г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.08.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Шин-Етсу Кемикъл Ко., Япония
 • Формулация: продукт, отделящ пари (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: феромонов диспенсер
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски круши и Орехи - Ябълков плодов червей - 10 диспенсера/ дка
  Кестени - Дъбов семеяд - 10 диспенсера/ дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Гинко Ринг 08.07.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com