Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЛОНТРЕЛ 600 СЛ

клопиралид

600 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛОНТРЕЛ 600 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1581/ 08.07.2020г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 30.04.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста ЛайфСайънсис Бенелюкс Спрл., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат СЛ
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик, Овес, Ръж, Царевица (за зърно) - Някои едногодишни, широколистни плевели и паламида - 17 мл/дка
  Захарно и кръмно цвекло, Зеле, Маслодайна рапица, Лук, Ряпа - Някои едногодишни, широколистни плевели и паламида - 25 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42 дни за захарно и кръмно цвекло; 56 дни за маслодайна рапица; 90 дни за Царевица за зърно; за останалите култури не се изисква
 

заповед Лонтрел 600 СЛ 08.07.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com