Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

СИГНАЛ 300 ЕС

циперметрин

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СИГНАЛ 300 ЕС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1524/ 02.07.2020г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.10.2021г.
 • Притежател на разрешението: Ариста ЛайфСайънс, Великобритания
 • Формулация: емулсия за третиране на семена (ЕС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид с несистемно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна пшеница и зимен ечемик - Телени червеи, Житна муха - 200 мл продукт/ 100 кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Сигнал 300 ЕС 02.07.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com