Последно актуализирана: 22.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БЕЛКАР ЕК

халауксифен-метил + пиклорам

10 г/л + 48 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕЛКАР ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1331/ 23.06.2020г.
 • Разр. №: 01851-1/ 29.06.2020 г.
 • Валидно до: 31.12.2021г.
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица - Широколистни плевели - 50 мл/дка; (при интервал между приложенията 14 дни - 25 мл/дка)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Белкар 23.06.2020 ЕТИКЕТ MSDS

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com