Последно актуализирана: 03.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

АКТЕЛИК ДИМКА № 20

пиримифос-метил

225 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКТЕЛИК ДИМКА № 20 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1248/ 09.06.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.07.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Октавиус Хънт Лимитед, Великобритания
 • Формулация: генератор за фумигация (ФУ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Празни силози и складове за зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, овес, просо, сорго, елда, царевица, ориз, ръж): третиране на съоръженията - Неприятели в складови помещения: Ръждиво-червен брашнен бръмбар; Суринамски брашнояд; Гъгрици; Брашнени молци; Брашнен акар - 1 димка/ 570 м3 (куб.м.)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Актелик Димка 09.06.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com