Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

АСКРА ЕКСПРО ЕК

биксафен + флуопирам + протиоконазол

65 г/л + 65 г/л + 130 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АСКРА ЕКСПРО ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-782/ 26.03.2020 г.
 • Валидно до: 31.07.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Байер С.А.С., Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ръж, Тритикале, Спелта - Ранен листен пригор, Кафява листна ръжда, Жълта ръжда- 90-150 мл/дка
  Пшеница - Петносване по класа- 150 мл/дка
  Ечемик - Мрежести петна, Рамулария (листни петна), Кафява листна ръжда- 72-120 мл/дка
  Овес - Листни петна (септориоза) - 120 мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Пшеница - Жълтокафяви петна, Снежна плесен- 150 мл/дка
  Ечемик - Снежна плесен- 120 мл/дка
  Ечемик - Листен пригор- 72-120 мл/дка
  Ръж, Тритикале - Листен пригор- 72-150 мл/дка
  Ръж - Снежна плесен, Брашнеста мана, Фузариоза по класа, Базично гниене- 150 мл/дка
  Овес - Коронеста ръжда, Фузариоза по класа, Брашнеста мана, Базично гниене, Снежна плесен- 120 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед АСКРА ЕКСПРО 26.03.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com