Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ИНПУТ ЕК

спироксамин + протиоконазол

300 г/л + 160 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИНПУТ ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-781/ 26.03.2020 г.
 • Валидно до: 31.07.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Байер С.А.С., Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Ранен листен пригор, Фузариоза по класа, Брашнеста мана, Петносване по класа, Жълто-кафяви петна, Базично гниене, Снежна плесен - 125мл/дка
  Ечемик - Фузариоза по класа, Брашнеста мана, Кафява (листна) ръжда, Листен пригор, Мрежести петна, Снежна плесен - 125мл/дка
  Ръж - Фузариоза по класа, Кафява ръжда, Листен пригор - 125мл/дка
  Овес - Листни петна, Коронеста ръжда, Фузариоза по класа, Брашнеста мана, Петносване по класа, Базично гниене, Снежна плесен - 125мл/дка
  Тритикале - Листни петна, Кафява ръжда, Фузариоза по класа, Брашнеста мана, Петносване по класа, Базично гниене - 125мл/дка
  Спелта - Листни петна (септориоза), Фузариоза по класа, Брашнеста мана, Петносване по класа, Жълто-кафяви петна, Базично гниене - 125мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Семепроизводство на житни кутури в т.ч. фуражни и житни треви - Комплекс от патогени вкл. Брашнеста мана - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42 дни за пшеница, ечемик, ръж и овес; при тритикале, спелта и при семепоризводство карантинен срок не се изисква
 

заповед ИНПУТ 26.03.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com