Последно актуализирана: 02.04.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КВИНКЛОРАК 250 СК

квинклорак

250 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КВИНКЛОРАК 250 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-721/ 18.03.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 01.09.2020 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ориз - Едногодишни житни плевели - 120-150 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 70 дни
 

заповед Квинклорак 18.03.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com