Последно актуализирана: 02.04.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТАРГА МАКС ЕК

ХИЗАЛОФОП-П-ЕТИЛ

100 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТАРГА МАКС ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-629/ 05.03.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Нисан Кемикъл Юръп С.А.С., Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Люцерна - Едногодишни житни плевели - 40-60 мл/дка
  Слънчоглед, Зелен фасул, Фасул за семе, Картофи - Едногодишни житни плевели - 50-75 мл/дка
  Моркови - Едногодишни житни плевели - 60 мл/дка
  Маслодайна рапица, Нахут, Грах за семе, Бакла, Леща, Захарно цвекло, Соя, Домати - Едногодишни житни плевели - 50-75 мл/дка
  Маслодайна рапица, Нахут, Грах за семе, Бакла, Леща, Захарно цвекло, Соя, Домати - Многогодишни житни плевели - 100-150 мл/дка
  Разрешени минимални употреби:
  Сусам за семе, шафран, пореч - Едногодишни и многогодишни житни плевели - 40-150 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90 дни за сусам за семе, шафран, пореч, маслодайна рапица; 60 дни за захарно цвекло; 45 дни за люцерна, нахут, слънчоглед, бакла, леща, картофи, соя; 21 дни за грах за семе, зелен фасул, фасул за семе, домати, моркови
 

заповед Тарга Макс 05.03.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com