Последно актуализирана: 02.04.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

ФОСТОКСИН ПЕЛЕТА

алуминиев фосфид

560 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН ПЕЛЕТА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-578/ 26.02.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.08.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Деция Фрайберг ГмбХ; Германия
 • Формулация: продукт отделящ газ (ГЕ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зърно при транзитен корабен транспорт - Житна гъгрица; Оризова гъгрица; Фасулев зърнояд; Грахов зърнояд; Царевична гъгрица; Суринамски брашнояд; Малък брашнен бръмбар; Зърнов бръмбар (ризоперта); Ръждивочервен зърнов бръмбар; Трогодерма; Зърнов молец; Молец по сушените плодове; Сив брашнен молец; Тютюнев бръмбар; Тютюнев молец; Ръждивочервен брашнен бръмбар; Трогодерма; Брашнен бръмбар; Брашнен акар; Хлебен бръмбар; Tyroglyphus sp - 15-25 пелети/ куб. м.
  Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи; Тютюн при съхранение; При съхранение на продукти от зърнено-житни, изсушени плодове и зеленчуци, варива - фасул, леща, грах, лупина, маслодайни култури на съхранение, ядки, преработени продукти за консумация, сушени подправки, чай, кафе, какао, рожков, сушени билки - Житна гъгрица; Оризова гъгрица; Фасулев зърнояд; Грахов зърнояд; Царевична гъгрица; Суринамски брашнояд; Малък брашнен бръмбар; Зърнов бръмбар (ризоперта); Ръждивочервен зърнов бръмбар; Трогодерма; Зърнов молец; Молец по сушените плодове; Сив брашнен молец; Тютюнев бръмбар; Тютюнев молец; Ръждивочервен брашнен бръмбар; Трогодерма; Брашнен бръмбар; Брашнен акар; Хлебен бръмбар; Tyroglyphus sp - 25-50 пелети/ куб. м.

 • Карантинен срок (дни): Шамфъстък - 35 дни; Ядки - 21 дни; Преработени продукти от зърно - 14 дни; Всички останали - 7 дни
 

заповед Фостоксин Пелета 26.02.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com