Последно актуализирана: 02.04.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

МАГТОКСИН ПЕЛЕТА

магнезиев фосфид

660 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАГТОКСИН ПЕЛЕТА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-580/ 26.02.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.08.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Деция Фрайберг ГмбХ; Германия
 • Формулация: продукт отделящ газ (ГЕ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зърнено-житни култури (зърно при съхранение); Тютюн при съхранение, Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи - Житна гъгрица; Оризова гъгрица; Фасулев зърнояд; Грахов зърнояд; Царевична гъгрица; Суринамски брашнояд; Малък брашнен бръмбар; Зърнов бръмбар (ризоперта); Ръждивочервен зърнов бръмбар; Трогодерма; Зърнов молец; Молец по сушените плодове; Сив брашнен молец; Тютюнев бръмбар; Тютюнев молец; Ръждивочервен брашнен бръмбар; Трогодерма; Брашнен бръмбар; Брашнен акар; Хлебен бръмбар; Tyroglyphus sp - 25 пелети/ куб. м.

 • Карантинен срок (дни): Зърнено-житни култури - 14 дни; Всички останали - 7 дни
 

заповед Магтоксин Пелета 26.02.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com