Последно актуализирана: 14.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ДЕЦИБЕЛ МАКС ВГ

крезоксим-метил + дифеноконазол

250 г/кг + 125 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕЦИБЕЛ МАКС ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-41/ 06.01.2020 г.
 • Разр. №: 01809-1/ 15.01.2020 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Асценза Агро СА, Португалия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Струпясване по ябълката - 30 г/дка
  Круши - Струпясване по крушата - 30 г/дка; Стемфилиум - 25-30 г/дка
  Маслини - Листни петна - 25-30 г/дка

 • Карантинен срок (дни): 35 дни за ябълки и круши; за маслини не се изисква
 

заповед Децибел Макс 06.01.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com