Последно актуализирана: 14.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТАРЗЕК 7.5 ЕК

халауксифен-метил + клоквинтоцет-мексил (антидот)

7,8 г/л + 7,5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТАРЗЕК 7.5 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-42/ 06.01.2020 г.
 • Разр. №: 01810-1/ 15.01.2020 г.
 • Валидно до: 05.08.2026 г.
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис С.А.С., Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимни зърнено-житни култури (мека пшеница, твърда пшеница, ечемик, лимец, ръж, тритикале) - Широколистни плевели - 80 мл/дка
  Пролетни зърнено-житни култури (мека пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж) - Широколистни плевели - 80 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Тарзек 06.01.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com