Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КОКТЕЛ ГОЛД СЛ

глифозат + МСРА (МЦПА)

180 г/л + 180 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОКТЕЛ ГОЛД СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-34/ 03.01.2020
 • Разр. №: 01804-1/ 15.01.2020 г.
 • Валидно до: 31.10.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Лаинко С.А., Испания
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Семкови овощни видове (ябълки, круши), Костилкови овощни видове (сливи, череши, праскови, нектарини), Цитрусови култури (портокали, мандарини, лимони, грейпфрут, цитрон), Маслини - Едногодишни житни и широколистни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни житни плевели - 0,6 л/дка
  Маслини - Унищожаване на издънки по ствола - 0,6 л/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 дни за маслини; за другите култури не се изисква
 

заповед Коктейл Голд 03.01.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com