Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АРЕСТ 5 ЕК

хизалофип-Р-етил

50 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРЕСТ 5 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-35/ 03.01.2020 г.
 • Разр. №: 01805-1/ 15.01.2020 г.
 • Валидно до: 30.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Нисан Кемикъл Юръп С.А.С., Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Едногодишни житни плевели и самосевки от зърнено-житни култури - 120 мл/дка
  Соя, Захарно цвекло, Слънчоглед - Едногодишни и многогодишни житни плевели - 100-150 мл продукт/дка срещу едногодишни;150 мл продукт/дка срещу многогодишни
  Памук, Фасул - Едногодишни и многогодишни житни плевели - 100-150 мл продукт/дка срещу едногодишни;150-250 мл продукт/дка срещу многогодишни
  Картофи - Едногодишни и многогодишни житни плевели - 100-150 мл продукт/дка срещу едногодишни;150-300 мл продукт/дка срещу многогодишни
  Домати - Едногодишни и многогодишни житни плевели - 100-150 мл продукт/дка срещу едногодишни;150-175 мл продукт/дка срещу многогодишни

 • Карантинен срок (дни): 21 дни за домати и зелен фасул; 45 дни за зрял фасул, картофи, слънчоглед, памук; 60 дни за захарно цвекло; 90 дни за маслодайна рапица и соя
 

заповед Арест 03.01.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com