Последно актуализирана: 14.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ДИКОПУР ТОП 464 СЛ

2,4 Д + дикамба

344 г/л + 120 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИКОПУР ТОП 464 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-30/ 03.01.2020 г.
 • Разр. №: 01801-1/ 15.01.2020 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Нюфарм ГмбХ&Ко.КГ, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна пшеница, Зимен ечемик, Царевица за зърно, Царевица за силаж - Едногодишни и многогодишни широколистни плевели - 80-100 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Дикопур Топ 03.01.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com