Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТОНАЛЕ ЗК

кломазон + месотрион + тербутилазин

40 г/л + 75 г/л + 375 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОНАЛЕ ЗК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2180/ 04.11.2019г.
 • Разр. №: 01784-1/ 15.11.2019 г.
 • Валидно до: 31.10. 2021 г.
 • Притежател на разрешението: СИПКАМ ОКСОН С.П.А., Италия
 • Формулация: (ЗК) - смесена формулация от суспензия капсули (КС) и суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Едногодишни житни и широколистни плевели - 200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Тонале 04.11.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com