Последно актуализирана: 27.01.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

БЛАКМУР СЛ

калеви фосфонати (еквивалентно на 250 г/л фосфонова киселина)

732,8 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЛАКМУР СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2172/ 04.11.2019г.
 • Разр. №: 01779-1/ 18.11.2019 г.
 • Валидно до: 30.09.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Ексклузивас Сарабия С.А., Испания
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши - Запарване на плодовете при съхранение – 700-1000 мл продукт/ хл
  Цитрусови култури (портокали, лимони, мандарини) - Гниене на плодовете при съхранение – 700-1000 мл продукт/ хл

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Блакмур 04.11.2019

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com