Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

РЕАКТОР 36 КС

кломазон

360 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РЕАКТОР 36 КС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2041/ 14.10.2019г.
 • Разр. №: 01761-1/ 22.10.2019г.
 • Валидно до: 31.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова А/С, Дания
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица (зимна и пролетна) - Едногодишни широколистни и едногодишни житни плевели – 33 мл/дка
  Картофи и Соя - Едногодишни широколистни и едногодишни житни плевели – 30 мл/дка
  Зимен и пролетен грах; Зимна и пролетна бакла; Лупина - Едногодишни широколистни и едногодишни житни плевели – 25 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Реактор 36 КС 14.10.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com