Последно актуализирана: 17.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

РЕДИГО М

ПРОТИОКОНАЗОЛ + МЕТАЛАКСИЛ

100г/л + 20г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РЕДИГО М |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1038/03.06.2019 г.
 • Разр. №: 01723-1/19.06.2019 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Комплекс почвени неприятели (Fusarium sp., Pythium sp., Rhizoctonia solani) - 15мл/50 000 семена (при сеитбена норма от 10 000 семена/дка, макс. 3 мл продукт/дка)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Сладка царевица - Комплекс почвени неприятели (Fusarium sp., Pythium sp., Rhizoctonia solani) - 15мл/50 000 семена (при сеитбена норма от 10 000 семена/дка, макс. 3 мл продукт/дка)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

 ЗАПОВЕД РЕДИГО М 03.06.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com