Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КАЛИФ 360 КС

КЛОМАЗОН 480г/л

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАЛИФ 360 КС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-418/25.02.2019 г.
 • Разр. №: 01685-1/14.03.2019 г.
 • Валидно до: 31.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица - 33мл/дка
  Картофи - 30мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Синап, Посевна камелина, Шафран, Пореч - 33мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Калиф 360 кс 25.02.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com