Последно актуализирана: 14.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КОНСТЕЛ

ДИФЛУФЕНИКАН + ХЛОРОТОЛУРОН

25г/л + 400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОНСТЕЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-197/24.01.2019 г.
 • Разр. №: 01665-1/06.02.2019 г.
 • Валидно до: 31.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна пшеница, Зимен ечемик - 450мл/дка, преди поникване или след поникване до край на братенето

 • Карантинен срок (дни): 90
 

ЗАПОВЕД КОНСТЕЛ 24.01.2019 

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com