Последно актуализирана: 12.12.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

ХИРА

ДИМЕТОАТ

400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХИРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1620/20.08.2018 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-2185/ 04.11.2019 г.
 • Разр. №: 01616-1/29.08.2018 г.
 • Валидно до: 30.06.2020 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслини - Маслинова муха, Маслинов молец, Маслинова бълха, Трипс по маслини – 75мл/дка (І-во приложение); 90мл/дка (ІІ-ро приложение)

 • Карантинен срок (дни): 28
 

заповед хира 20.08.2018 заповед Хира 04.11.2019

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com