Последно актуализирана: 25.06.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

ХИРА

ДИМЕТОАТ

400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХИРА |

  • Зап. за разр. №: РД 11-1620/20.08.2018 г.
  • Разр. №: 01616-1/29.08.2018 г.
  • Валидно до: 31.07.2020 г.
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: системен инсектицид с контактно и стомашно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Маслини - Маслинова муха, Маслинов молец, Маслинова бълха, Трипс по маслини – 75мл/дка (І-во приложение); 90мл/дка (ІІ-ро приложение)

  • Карантинен срок (дни): 28
 

заповед хира 20.08.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com