Последно актуализирана: 17.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ФАЛКОН ПРО

ПРОТИОКОНАЗОЛ + СПИРОКСАМИН + ТЕБУКОНАЗОЛ

53г/л + 224г/л + 148г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФАЛКОН ПРО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1960/ 25.08.2020 г.
 • Разр. №: 01619-1/29.08.2018 г.
 • Валидно до: 31.07.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Листни петна, Кафява листна ръжда, Жълта ръжда, Брашнеста мана, Мрежовидни листни петна, Снежна плесен – 70мл/дка; Фузариум по класа – 80мл/дка
  Ечемик - Мрежести петна, Листен пригор, Листна ръжда, Брашнеста мана – 70мл/дка; Фузариум по класа – 80мл/дка
  Ръж - Листен пригор, Кафява листна ръжда, Брашнеста мана – 70мл/дка, Фузариум по класа – 80мл/дка
  Тритикале - Кафява листна ръжда, Листни петна, Листен пригор, Брашнеста мана, Мрежовидни листни петна, Снежна плесен – 70мл/дка, Фузариум по класа – 80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
  Продуктът е идентичен на Солигор 425 ЕК с Разр. № 01267-2/28.04.2016 г.
 

ЗАПОВЕД ФАЛКОН ПРО 20.08.2018 заповед Фалкон Про 25.08.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com