Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

МЕТРИК

МЕТРИБУЗИН + КЛОМАЗОН

233г/л + 60г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕТРИК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-6/ 02.01.2020 г.
 • Разр. №: 01609-1/25.07.2018 г.
 • Валидно до: 31.07.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия
 • Формулация: смесена формулация от КС и СК (ЗК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 150мл/дка, преди поникване

 • Карантинен срок (дни): 72
 

заповед метрик 12.07.2018 заповед Метрик 02.01.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com