Последно актуализирана: 07.04.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КАЛАРИС ПРО

МЕЗОТРИОН + ТЕРБУТИЛАЗИН

50г/л + 326г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАЛАРИС ПРО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1256/12.07.2018 г.
 • Разр. №: 01602-1/25.07.2018 г.
 • Валидно до: 31.12.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 180-230мл/дка, преди или рано след поникване (до разтваряне на 8-ми лист)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед каларис про 12.07.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com