Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

БАНДЖО ФОРТЕ

ФЛУАЗИНАМ + ДИМЕТОМОРФ

200г/л + 200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАНДЖО ФОРТЕ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2368/22.11.2018 г.
 • Разр. №: 01576-1/19.03.2018 г.
 • Валидно до: 28.02.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран контактен и локално-системен фунгицид с предпазно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Мана - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7
 

ЗАПОВЕД БАНДЖО ФОРТЕ 15.03.2018

ЗАПОВЕД БАНДЖО ФОРТЕ 22.11.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com