Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БУЗИН

МЕТРИБУЗИН

700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУЗИН |

 • Зап. за разр. №: РД 11-425/09.03.2018 г.
 • Разр. №: 01564-1/14.03.2018 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 75г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЗАПОВЕД БУЗИН 09.03.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com