Последно актуализирана: 08.07.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БУЗИН

МЕТРИБУЗИН

700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУЗИН | 70 г

70 г

БУЗИН | 17.5 г

17.5 г

  • Зап. за разр. №: РД 11-1521/31.07.2019 г.
  • Разр. №: 01564-1/14.03.2018 г.
  • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Картофи - 75г/дка

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

етикет MSDS

ЗАПОВЕД БУЗИН 09.03.2018

заповед Бузин 31.07.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com