Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

БИОШИЛД ТОП

ТИОФАНАТ-МЕТИЛ + ТЕТРАКОНАЗОЛ

350г/л + 20г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БИОШИЛД ТОП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-248/08.02.2018 г.
 • Разр. №: 01539-1/05.02.2018 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Суми Агро Европа Лтд, Великобритания
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран широкоспектърен системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Загиване на кълновете, Снежна плесен, Твърда (мазна, миризлива) главня - 100мл/100кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

msds

ЗАПОВЕД БИОШИЛД ТОП 18.01.2018

заповед биошилд топ 08.02.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com