Последно актуализирана: 17.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ЕЛАТУС ЕРА

БЕНЗОВИНДИФЛУПИР + ПРОТИОКОНАЗОЛ

75г/л + 150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛАТУС ЕРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2439/28.11.2018 г.
 • Разр. №: 1536 -1/05.02.2018 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Жълта ръжда, Кафява ръжда, Септориоза, Фузариози – 50-100мл/дка
  Ечемик - Листна ръжда, Рамулария/Листни петна, Мрежести листни петна, Листен пригор – 50-100мл/дка
  Тритикале - Жълта ръжда, Кафява ръжда, Септориози, Листен пригор – 50-100мл/дка
  Ръж - Кафява ръжда, Листен пригор – 50-100мл/дка
  Спелта - Жълта ръжда, Кафява ръжда, Септориози, Фузариози – 50-100мл/дка
  Овес - Коронеста ръжда– 50-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

msds

заповед елатус ера 18.01.2018 заповед елатус ера 28.11.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com