Последно актуализирана: 07.09.2018 г.

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

Продукти за регулиране (стимулиране или задържане) на физиологичните процеси в растенията

РЕГАЛИС ПЛЮС

ПРОХЕКСАДИОН-КАЛЦИЙ

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РЕГАЛИС ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2654/06.12.2017 г.
 • Разр. №: 01532-1/19.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2022 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: растежен регулатор
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Семкови овощни видове - ябълки, круши - за ограничаване растежа на леторастите - еднократно 250г/дка или двукратно 125г/дка + 125г/дка
  Ябълки, Мушмули, Средиземноморски мушмули - за ограничаване нападението от огнен пригор - двукратно 125г/дка + 125г/дка
  Круши, Дюли, Азиатски круши - за ограничаване нападението от огнен пригор - двукратно 150г/дка + 150г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед регалис плюс 06.12.2017

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com