Последно актуализирана: 02.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БАТЪЛ ДЕЛТА

ДИФЛУФЕНИКАН + ФЛУФЕНАСЕТ

200г/л + 400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАТЪЛ ДЕЛТА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1643/09.08.2019 г.
 • Разр. №: 01526-1/19.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Агро България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен и системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик, Ръж, Тритикале - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед батъл делта 06.12.2017

заповед батъл делта 24.04.2018

заповед Батъл Делта 09.08.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com