Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ

МЕЗОСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ПРОПОКСИКАРБАЗОН-НАТРИЙ

45г/кг + 67.5г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2545/29.11.2017 г.
 • Разр. №: 01524-1/07.12.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен системен вегетационен хербицид срещу едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - мека и твърда, Тритикале - 20-33г/дка + адювант Биопауър 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (90г/кг мефенпир-диетил)
 

ЕТИКЕТ MSDS

Заповед атлантис флекс 20.25 вг 29 11 2017

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com