Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АМИНО ТОТАЛ ГРОУ

 
  • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  • Удостоверение за регистрация №: xx
  • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
  • Състав: Аминокиселини - 43%; Общ aзот (N) - 17%; Амониева сол - 10%; Други органични вещества - 27%
  • Действие: Прахообразен органичен тор, въздейства върху процесите на фотосинтеза, наедряване на плодовете, устойчивостта на стрес, вредители и болести чрез активиране на имунната система.
  • Приложение: Прилага се листно.

 

Заповед РД 11-463/23.03.16 - АМИНО ТОТАЛ ГРОУ

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com