Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АЛГА ЦИНК ПРО

 
  • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
    Органичен тор, екстракт от морски водорасли.
  • Удостоверение за регистрация №: xx
  • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
  • Състав: Органично вещество - 55-65%; Алгинова киселина - 10-12%;
    Общ aзот (N) - 0.5-0.8%; Калиев карбонат K₂O - 17-19%; Фосфор P₂O₅ - 1%; Магнезий (Mg) -0.04%; Сяра (S) - 1%; Калций (Ca) - 0.6%-1.8%; Желязо (Fe) - 0.15%-0.3%
  • Действие: Въздейства положително върху устойчивостта на стрес. Стимулира дейността на микроорганизмите в почвата.
  • Приложение: Листно, почвено или служи за третиране на семена.

 

Заповед РД 11-463/23.03.16 - алга цинк про

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com