Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

БУРАЛЛ NK S – МИКРОТОР ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
  БУРАЛЛ NK S Група течни микроторове.
  Групата включва:
  БУРАЛЛ 1,2 N; 0,6 K; 2,0 SO₃
  БУРАЛЛ 6,0 N; 2,0 K; 9,0 SO₃
  БУРАЛЛ 3,6 N; 0,6 K; 10,5 SO₃
 • Удостоверение за регистрация №: 0058/09.11.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Буралл ООД
 • Състав: Азот, Калий, Микроелементи и Сяра
  (в различно съотношение за различните видове торове от групата)
 • Действие: Осигурява микроелементи и сяра за развитието на растенията
 • Приложение: Листно през вегетацията на културите.
  Да се използва само при доказана необходимост.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com