Последно актуализирана: 12.02.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТРИПАЛИ ВГ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ФЛОРАСУЛАМ

83г/кг + 83г/кг + 105г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРИПАЛИ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2538/11.12.2018 г.
 • Разр. №: 01504-2/12.03.2018 г.
 • Валидно до: 31.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододоразтворими гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Житни култури (пшеница, ечемик, овес, ръж) - 5г/дка
  Забележка: Да не се прилага през есента!

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед трипали вг 17.10.2017

заповед Трипали ВГ 01.03.2018

заповед Трипали ВГ 11.12.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com