Последно актуализирана: 07.09.2018 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

МЕТОМОР Ф

ФОЛПЕТ + ДИМЕТОМОРФ

600г/кг + 113г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕТОМОР Ф |

 • Зап. за разр. №: РД 11-841/24.04.2017 г.
 • Разр. №: 01478-1/16.05.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Юръп Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана, Сиво гниене – 100-150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 40
 

Msds заповед метомор ф 24.04.2017

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com