Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

ЕО ТОРОВЕ

ЕО ТОРОВЕ (отговарят на изискванията на Регламент 2003/2003)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АЗУРО NPK 12-6-40+2ТЕ

АЗУРО NPK 12-6-40+2ТЕ | 2 кг

2 кг

  • Вид тор: Водоразтворим ЕО тор

  • Производител: Алфа Агрикълчъръл Съплайс, Гърция

  • Състав: Общ Азот /N/ - 12 % (Амонячен азот - 0.5 %; Нитратен азот - 1.5 %; Амиден азот – 10 %); Фосфор /P₂O₅/ - 6 %; Калий /K₂O/ - 40 % + двойно съдържание на микроелементи: B-0,02 %; Fе-0,04 %; Mn-0,02 %; Cu-0,004 %; Zn-0,004 %

  • Размер на опаковката: 2 кг; 200 г

  • Предлага се от Агропал ООД
 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com