Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АКРИС

ДИМЕТЕНАМИД-П + ТЕРБУТИЛАЗИН

280г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКРИС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1062/19.06.2018 г.
 • Разр. №: 01474-1/18.04.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200-300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЗАПОВЕД АКРИС 06.04.2017 заповед акрис 19.06.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com