Последно актуализирана: 18.07.2018 г.

ЕО ТОРОВЕ

ЕО ТОРОВЕ (отговарят на изискванията на Регламент 2003/2003)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

НПК 12-12-17 (22% SO₃ + 2% MgO)

НПК 12-12-17 (22% SO₃ + 2% MgO) | 25 кг

25 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Производител: Адриатика, Италия
 • Състав: Общо азот (N) 12% - Амонячен азот 3% и Карбамиден азот (урея) 9%; Дифосфорен пентоксид (P₂O₅) Общо 12% - Дифосфорен пентаоксид - разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода 6% и Дифосфорен пентаоксид, разтворим само в неорганични киселини 6%; Дикалиев оксид (K₂O) Общо 17% - Дикалиев оксид, разтворим във вода 17% Серен триоксид (SO₃) разтворим във вода 22%; Общо Магнезиев оксид (MgO) 2%
 • Приложение: Примерни норми на торене:
  Домати – 30-70 кг/дка;
  Пипер – 30-70 кг/дка;
  Краставици – 50-70 кг/дка;
  Тютюн – 25-40 кг/дка;
  Картофи – 25-50 кг/дка

 • Размер на опаковката: 25 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com