Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

ЕО ТОРОВЕ

ЕО ТОРОВЕ (отговарят на изискванията на Регламент 2003/2003)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

НПК 8-16-20 (11% SO₃)

НПК 8-16-20 (11% SO₃) | 25 кг

25 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Производител: Адриатика, Италия
 • Състав: Общо азот (N) 8% - Амонячен азот 3% и Карбамиден азот (урея) 5%; Дифосфорен пентоксид (P₂O₅) Общо 16% - Дифосфорен пентаоксид - разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода 11% и Дифосфорен пентаоксид, разтворим само в неорганични киселини 5%; Дикалиев оксид (K₂O) Общо 20% - Дикалиев оксид, разтворим във вода 20%; Серен триоксид (SO₃) разтворим във вода 11%
  Всички хранителни елементи са събрани в една гранула!
 • Приложение: Примерни норми на торене:
  Пшеница, Ечемик - 20-35 кг/дка;
  Слънчоглед - 20-35 кг/дка;
  Зелеви култури - 30-50 кг/дка;
  Домати, Пипер - 30-50 кг/дка;
  Лозя - 35-60 кг/дка;
  Овощни - 35-50 кг/дка

 • Размер на опаковката: 25 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com