Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

ВЕРДИЛАКС

 
  • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  • Удостоверение за регистрация №: 0188/17.02.2017 г.
  • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
  • Състав: Общо аминокиселини - 380г/л (38.90% w/v); Свободни аминокиселини - 100г/л (10.0% w/v); Азот (N) - 60г/л (6.0% w/v)
  • Действие: Подпомага растенията при стрес дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните стадии на растеж като вкореняване, цъфтеж, завръзване на плода и периодите на усилен растеж.
  • Приложение: Листно и почвено.

 

ЗАПОВЕД ВЕРДИЛАКС

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com