Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

ВЕРДИЛАКС CaB

 
  • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  • Удостоверение за регистрация №: 0189/17.02.2017 г.
  • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
  • Състав: Общо аминокиселини - 263г/л (26.0% w/v);
    Свободни аминокиселини - 70г/л (7.0% w/v); Калций (CaO) - 120г/л (12.0% w/v); Бор (B) - 1.1г/л (0.11% w/v)
  • Действие: Подпомага растенията при стрес дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните стадии на растеж като вкореняване, цъфтеж, завръзване на плода и периодите на усилен растеж. Подобрява цъфтежа и завръзването на плода, а оттам повишава добива и качеството на реколтата/продукцията. Предотвратява и лекува физиологичен дисбаланс, причинен от недостиг на калций и бор.
  • Приложение: Листно и почвено.

 

ЗАПОВЕД ВЕРДИЛАКС CaB

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com