Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ

Продукти за растителна защита, разрешени за паралелна търговия в България

ВЕРИТА НОВ

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ + ФЕНАМИДОН

667г/кг + 44.4г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: ВЕРИТА ВГ
 • Произход: Полша
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-165/ 24.01.2017 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-2565/14.12.2018 г.
 • Разр. №: 01465-1/14.02.2017 г.
 • Валидно до: 14.02.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: ОАК-Интерагро България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с двойносистемно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици - Мана – 150г/дка (0.15%)Лук - Мана – 150г/дка (0.15%)
  Тютюн - Мана – 150г/дка (0.15%); Чернилка – 200г/дка (0.2%)
  Лозя - Екскориоза, Мана – 200г/дка (0.2%)
  Домати, Картофи - Картофена мана – 150г/дка (0.15%)

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати, краставици, картофи; 14 за лук; 30 за тютюн, лозя
 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА ВЕРИТА ВГ 24.01.2017

ЗАПОВЕД ЗА прекратяване НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА ВЕРИТА ВГ 14.12.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com