Последно актуализирана: 12.02.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ

Продукти за растителна защита, разрешени за паралелна търговия в България

ФЮРИ 10 ЕК

ЗЕТА-ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЮРИ 10 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-275/ 24.01.2020г.
 • Произход: Румъния
 • Разр. №: 01815-ПРЗ-1/ 05.02.2020 г.
 • Валидно до: 30.11.2022г.
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици (оранжерийно производство) - Памукова листна въшка – 15-20мл/дка
  Зърнено-житни култури – пшеница и ечемик - Обикновена житна пиявица - 7.5-10мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар - 10мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за краставици; 7 дни за картофи; 35 дни за пшеница и ечемик
 • Предлага се от Агропал ООД
 

заповед Фюри 10 ЕК 24.01.2020

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com