02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukФунгициди

Препарати за борба с болестите

ВЕРИТА ВГ

Активно вещество: Съдържа 667 г/кг алуминиев фозетил + 44 г/кг фенамидон
Формулация: вододиспергируеми гранули
Производител: “Байер Кропсайанс”- Германия
Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: 7 дни за картофи, домати и краставици;
14 дни за лук;
30 дни за лозя и тютюн.
Разрешение за употреба №:216-2/19.03.2012 г.
Разрешена употреба: КАРТОФЕНА МАНА по домати (оранжерийно производство) – 0,15%;
МАНА по краставици – 0,15%;
МАНА по лук – 0,15%;
МАНА по тютюн - 0,15 % ;
ЧЕРНИЛКА по тютюн – 0,2%;
МАНА по лоза – 0,2%;
ЕКСКОРИОЗА по лоза - 0,2 %;
КАРТОФЕНА МАНА по домати, картофи - 150 г/дка.
Начин на действие: Системен имидазолинов фунгицид с предпазно и лечебно действие.

pdf Етикет  MSDS