02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukХербициди

Препарати за борба с плевелите

РАУНДЪП

Активно вещество: Съдържа 360 г/л глифозат + 180 г/л сърфактант.
Формулация: разтворим концентрат
Производител: Монсанто, Белгия
Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: 30 дни
Разрешение за употреба №:240-2/11.05.2012 г.
Разрешена употреба:
ЛЮЦЕРНА (срещу кускута) - 75 мл/дка, 1–3 дни след прибиране на заразения откос;
ДОМАТИ БЕЗРАЗСАДНИ - 150–200 мл/дка след сеитба, преди поникване на доматите, при поникнали плевели;
ПАМУК, ТЮТЮН, ФЪСТЪЦИ - 200 мл/дка преди сеитба (разсаждане) на културите при поникнали плевели (5-10 см височина на плевелите);
СОЯ, ЦВЕКЛО, ДРУГИ ОКОПНИ - 200–300 мл/дка, по метода “намазване” с 50%-ов разтвор;
ОРИЗ - 200–300 мл/дка – след жътвата;
ОВОЩНИ ГРАДИНИ, ЛОЗЯ, СТЪРНИЩА, КАНАЛИ - 400 – 1200 мл/дка, във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели;
СЛЪНЧОГЛЕД, СОЯ, ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК - 400 мл/дка, внесен преджътвено, при влажност на зърното под 30%;
ТОПОЛА, ОРЕХ (над 3 години), СМЪРЧ (над 2 години) - 500 мл/дка във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели;
ПАСИЩА - 1200 мл/дка, внесен във фаза 3-5 етаж на папратта.
Начин на действие: Тотален, системен, вегетационен глицинов хербицид
Приложение: Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, срещу плевели и като десикант.
Чувствителни плевели: -

pdf MSDS